Bak lukkede dører: Ble enige om minstepris for kjøpesenter-tomta

foto