Skal teste over 60 nærkontakter av de smittede i dag