Dropp kranglinga, nå skal vi bygge ny kommune sammen!

Det er 18 måneder igjen til Ørland og Bjugn skal være en kommune. Da må politikerne velge hva slags verdier vi ønsker å bygge den nye kommunen på og konsentrere oss om det beste for innbyggerne våre.

Ingen kommuner er tjent med politikere som bruker møtene til å krangle i stedet for å finne løsninger, eller som bruker sosiale media til å snakke ned motstandere fremfor å snakke med innbyggerne.

Et år har gått siden tvangsvedtaket om å sammenslå Ørland og Bjugn kommuner. Merkelig lite har skjedd politisk siden da, og det som har blitt bestemt har stort sett foregått med høylytte diskusjoner og uenigheter.

“Å se fremover” blir ofte nevnt fra talerstolen, men det har vært lite handling som gjenspeiler dette.

Ørland Arbeiderparti ble i et kommunestyremøte beskyldt for “å ha gått over til Bjugn Arbeiderparti.” Det stemmer ikke. Partiene hadde felles årsmøte i februar 2018 hvor det nye kommunepartiet ble stiftet. Vi anså det som viktig å starte samarbeidet så tidlig som mulig. Dette har gitt oss styrke i arbeidsutvalget og i fellesnemda, hvor vi opptrer som et parti. Diskusjonene tar vi på de felles gruppemøtene, ikke i full offentlighet på sosiale media.

Nominasjonsarbeidet mot en felles valgliste er i gang og  programkomiteen har allerede hatt to folkemøter i Botngård og på Brekstad for å komme i gang med programarbeidet. Vi ønsker å involvere innbyggerne våre i dette arbeidet. Vi tar rollen som ombud for folket alvorlig. Via sosiale media har vi god kontakt med våre velgere, derfor forteller vi ofte om saker som skal behandles politisk. Vi ønsker folkets mening. At andre partier oppfatter dette som “nedsnakking” og “svartmaling” er vi ikke enige i. At vi blir beskyldt av våre politiske motstandere for å være nettroll aksepterer vi ikke. Det må være respekt for alles meninger.

Arbeiderpartiet er opptatt av de gode løsningene for hele kommunen. At den nye kommunen vil ha økonomiske utfordringer er det ingen tvil om.  Derfor har vi flere ganger foreslått at investeringer må drøftes i fellesnemda, men blitt nedstemt. Nå ser det endelig ut til at de andre partiene også har snudd og går for dialog og samarbeid slik vi har ment hele veien.

Politikerne er nødt til å rette fokuset fremover. Vi skal bygge en ny kommune som tar vare på det beste fra gamle Bjugn og Ørland. Vi skal lage en kommune der trygghet, kvalitet og kompetanse er stikkordene både for oppvekst, helse og omsorg. Vi skal lage en kommune som tar næringsliv på alvor og tilrettelegger for arbeidsplasser, vekst og utvikling. Begge kommunene har hatt bolyst og attraktivitet i fokus i mange år. Dessverre har ikke dette gjenspeilet seg i innbyggertall, vi har ikke fått så stor befolkningsvekst som vi har ønsket oss. Å få de 700 som pendler til Ørland Flystasjon hver eneste dag til å flytte hit vil være helt avgjørende for tjenestetilbudene våre i årene som kommer.

Da kan vi ikke bruke tida på krangling og anklager, det er på tide å brette opp ermene, ha god dialog og respekt for hverandre. Vi skal bygge en ny kommune!

Ørland Arbeiderparti

v/ leder Gunnhild Tettli