- For å kunne realisere bruprosjektet over Trondheimsfjorden er dette viktig. Det gir en helt annen forutsigbarhet når man kan kreve inn bompenger i 40 år, i stedet for 15 år slik det er i dag. Flere prosjekt i Norge er ikke realiserbare uten den muligheten, mener hun.

10-12 milliarder

Det er selskapet Fosenbrua som jobber for bru over Trondheimsfjorden mellom Flakk og Rørvik.

  • Brua er i dag helt grovt kostnadsberegnet til rundt 7 milliarder kroner.

  • Selskapet har med kryssing av Stjørnfjorden mellom Rissa og Bjugn/Ørland i samme prosjekt. Her er kostnaden per i dag beregnet til 2 milliarder.

  • I tillegg mener Fosenbrua at 1 milliard bør settes av til bedre vei mellom Rissa og Fevåg.

  • Den totale prislappen er altså på rundt 10 milliarder kroner.

  • Om tunnel fra Flakk til Trondheim tas med, beregnes prislappen til 12 milliarder.

  • Fosenbrua AS mener det er mulig å realisere brua over Trondheimsfjorden innen ti år.

Hundrelapp

Daglig leder Olav Egil Ellevset i Fosenbrua bekrefter at 40 års nedbetalingstid på bompenger er svært viktig for å kunne realisere gigantprosjektet. Planen er å finansiere alt ved å låne penger av for eksempel et utenlandsk pensjonsfond. Dette betales igjen ned med bompenger.

I dag får man som hovedregel kun kreve inn bompenger i 15 år i Norge. Daglig leder Ellevset i Fosenbrua påpeker at bompengesatsene vil bli svært høye om brua over fjorden skal betales ned i løpet av kun 15 år. Dette vil igjen føre til lavere trafikkvekst og mindre bompengeinntekter, mener han.

Dersom nedbetalingstida økes til 40 år, tror Ellevset det kan være realistisk å kjøre over brua for en hundrelapp. Det vil i så fall bli billigere enn dagens ferje, noe Ellevset tror vil generere høyere trafikkvekst og mer bompenger i kassa.

Kirsti Leirtrø (Ap) håper det vil være mulig å øke nedbetalingstiden på enkelte bompengeprosjekt til 40 år. Foto: Snorre Berg

Tror ministeren er negativ

Aps Leirtrø har nå stilt følgende skriftlig spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp):

«Hvordan ser samferdselsministeren på en utvidelse av bompengeinnkrevingstiden ved fergeavløsningsprosjekt, slik at den blir lik endringen i fergeavløsningsperioden med inntil 40 år?».

Hun forventer svar fra ministeren i løpet av neste uke.

- Tror du at samferdselsministeren hiver seg rundt med en gang for å endre nedbetalingstiden fra 15 til 40 år?

- Nei, jeg tror ikke det. Men det er interessant å høre om de har tenkt på dette, og om det ligger noen faglige vurderinger bak. Jeg antar at ministeren er negativ. Om han er det, så er det fullt mulig for oss å fremme et forslag i Stortinget. Det kan jo hende at det er flertall for 40 års nedbetalingstid der, mener Leirtrø

Tror på bru

Ap-politikeren sier at alt som kreves for å få endret nedbetalingstiden til 40 år, er et stortingsvedtak. Hun er usikker på hvor lang tid det kan ta å få dette på plass.

- Det kommer an på hva statsråden svarer. Jeg kjenner ikke til om dette er utredet tidligere, men jeg har ikke sett det. Jeg kan heller ikke huske at det har vært oppe til debatt, sier Leirtrø.

Hun tror det blir bru over Trondheimsfjorden.

- Spørsmålet er bare når, sier Leirtrø.

- Ferjebillett i evigheten

Per Kristian Skjærvik (Ap) i Indre Fosen Arbeiderparti er glad for at Leirtrø tar opp nedbetalingstiden på Stortinget. Han understreker at Leirtrø lovte dette under siste valgkamp.

- Får vi 40 års nedbetalingstid, vil vi få lavere bompengesatser som videre vil gjøre det mer attraktivt for folk og næringsliv å være på Fosen-siden. Det er mye bedre å betale bompenger i 40 år enn ferjebillett inn i evigheten. Får vi 40 års nedbetalingstid på brua, er vi langt nærmere en realisering, mener Skjærvik.