Språkrådet og Karteverket har uttalt seg i navnestrid

foto