Foto: Terje Dybvik

Husene som blir borte

Rivingen av innløste bolighus og andre bygninger i støysonen på Ørlandet pågår for tida for fullt.