Tirsdag publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) sine ferskeste befolkningsframskrivinger fram mot 2040. Tallene viser at det er Ørland og Bjugn som vil vokse mest i årene framover på Fosen.

To vekstkommuner

I Ørland bor det i dag 5351 personer. Ifølge SSB vil innbyggertallet øke til 6493 personer i 2040. Det er en økning på 1142 personer, som utgjør 21,3 prosent vekst. Bjugn har i dag 4864 innbyggere, men ifølge SSB vil det bo 5643 personer i kommunen i 2040. Det gir en økning på 779 personer, som utgjør 16 prosent vekst.

De to kommunene slår seg som kjent sammen fra 1. januar 2020, og vil ifølge disse tallene ha et innbyggertall på 12 136 til sammen i 2040.

Blir færre

Ifølge befolkningsframskrivingen vil også Åfjord kommune oppleve vekst de neste 20 årene. Åfjord har i dag 3277 innbyggere, men vil ifølge SSB ha 3705 innbyggere i 2040. Det er en vekst på 428 personer, som utgjør 13,1 prosent i vekst i perioden 2018 til 2040.

Verken Osen, Roan eller Indre Fosen vil ha økt innbyggertall fram mot 2040, ifølge SSB.

I Osen kommune, som har 967 innbyggere i 2018, vil befolkningstallet synke med 120 personer innen 2040. Det er en tilbakegang på 12,4 prosent.

Slik arter befolkningsutviklingen seg på Fosen de neste 20 årene. Foto: Skjermdump, SSB

Tilbakegang

I nabokommunen Roan, som i dag har 953 innbyggere, er tilbakegangen fram mot 2040 på 69 færre innbyggere. Det utgjør -7,2 prosent i den aktuelle perioden.

Indre Fosen, som i dag Fosens mest folkerike kommune, vil bli 197 færre innbyggere fram mot 2040. Kommunen har i dag 10 090 innbyggere, men er spådd å ha 9893 innbyggere i 2040. Det er en nedgang på -2 prosent.

Aldring på bygda

Befolkningstallet i Norge generelt vil øke de neste 20 årene, og innen 2040 teller man 6 millioner nordmenn. Veksten i folketall er først og fremst i sentrale strøk, mens mange distriktskommuner vil oppleve nedgang i folketallet.

Ifølge SSB vil man også få en tydelig eldre befolkning i Norge framover, og andelen av befolkningen som er over 70 år øker fra 12 til 21 prosent i 2060. Aldringen blir sterkest i distriktene, og i 2040 vil mer enn hver tredje innbygger i flere norske distriktskommuner være over 70 år.