I fylkesutvalget onsdag forrige uke stilte politiker Tommy Reinås (H) spørsmål om hvorvidt søknaden om etablering av oppdrettsanlegg utenfor Asen i Bjugn kun skulle behandles av administrasjonen i fylkeskommunen.

Det er oppdrettsgiganten Marine Harvest som står bak søknaden.

Blir ikke gjort unntak

Reinås har tidligere uttalt seg sterkt kritisk til etableringa, i likhet med Fylkesmannen, flere fritidsfiskere og Fosen naturvernforening. Imidlertid har både Bjugn kommune og Mattilsynet gitt oppdrettsanlegget grønt lys.

Nå er saken på fylkeskommunens bord, som er konsesjonsmyndighet. Praksis er at det er administrasjonen som behandler slike søknader.

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen gjorde det klart i fylkesutvalget at det ikke vil bli gjort et unntak for denne lokaliteten.

Kompleks saksbehandling

«Dette er fylkeskommunale forvaltningsoppgaver, og en del av myndighetsrollen, delegert av Staten», innleder fylkesrådmannen i sitt svar til Reinås.

Mjøen påpeker at saksbehandlingen er kompleks, og at mange hensyn skal veies opp mot hverandre.

«Enhver lokalisering av akvakulturanlegg i sjø vil medføre restriksjoner i forhold til fiske og ferdsel i nærheten av anlegget. Dette gjelder generelt og ikke spesielt for denne lokaliteten», skriver han.

MDG-politiker Tommy Reinås har uttalt seg kritisk til etableringa, og ønsket å få saken opp til politisk behandling for å stanse prosjektet. Foto: Pressefoto

Klar i september

Han skriver videre at Bjugn kommunes behandling og uttalelse i saken tillegges stor vekt ved vurderingen av søknaden, og at det i kommunens arealplanlegging at den viktigste avveiningen foretas.

Den aktuelle lokaliteten utenfor Asen, nærmere bestemt Lønngrunnen, ble satt av til akvakulturformål allerede i 2012. Kommunens arealplan vedtas av lokalpolitikerne.

«Det er ingen prinsipielle forhold ved denne etableringssøknaden som gjør at den skiller seg vesentlig ut fra akvakultursøknader», skriver fylkesrådmannen.

Rådgiver i næringsseksjonen hos fylkeskommunen, Lill Connie Furu, opplyste til Fosna-Folket i midten av august at endelig avgjørelse om Marine Harvests søknad trolig vil være klar i løpet av september.