«Vi er innforstått med at ferieavvikling kan gjøre det vanskelig å overholde gitt klagefrist. Fylkesmannen ser at det er grunnlag for å forlenge klagefristen på vårt vedtak av 03.07.18 vedrørende tiltak i Seterfjæra i Botngård», skriver Fylkesmannen i Trøndelag i en epost til Bjugn kommune.

I begynnelsen av juni fikk Bjugn kommune grønt lys til å fylle ut i Seterfjæra i Botngård for å få plass til nytt kjøpesenter.

Nå gir Fylkesmannen ekstra tid så Fosen naturvernforening rekker å klage.

Varsler klage

«Det opplyses at Fosen Naturvernforening ønsker å påklage tillatelse til utfylling i sjø i Seterfjæra i Botngård, Bjugn kommune», skriver Fylkesmannen.

Til vanlig må de som ønsker å klage på et slikt vedtak sende inn sine bekymringer innen tre uker etter at varsel om vedtaket kommer frem til interessentene.

Nå gir fylkesmannen fjorten dager ekstra.

Dermed har naturvernforeningen fått til 20. august med å sende inn sin klage, og likevel få den behandlet siden den er kommet inn rettidig.