Fylkesrådmannen innstilte på at fylket ikke skal involvere seg i prosjektet. Nå blir behandlingen av saken etter alt å dømme utsatt. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen opplyser til Fosna-Folket at saken trolig behandles i hovedutvalget for vei den 19. og 20. september.

- Hvorfor utsetter dere saken?

- For å få til en bedre prosess hvor de involverte i bruprosjektet får lov til å uttale seg. Så er det riktig at saken skal gå via hovedutvalget for vei, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) til Fosna-Folket.

34 milliarder

Fosenbrua har tidligere beregnet prisen for flytebru over Trondheimsfjorden, forbindelse over Stjørnfjorden, ny vei mellom Rissa og Fevåg og tunnel fra Flakk til Trondheim til opp mot 12 milliarder kroner.

Tirsdag forrige uke kunne Fosna-Folket fortelle at Statens vegvesen, på oppdrag fra fylkeskommunen, har kommet med et eget kostnadsanslag for prosjektet. Vegvesenet mener totalprisen ikke blir 12 milliarder, men 34 milliarder kroner. Altså 22 milliarder kroner dyrere enn Fosenbruas eget anslag.

Vegvesen har ikke gjort noen detaljert prisvurdering av Fosenbru-prosjektet, men baserer sitt anslag utelukkende på hva flytebruene i E39-prosjektet på Vestlandet er forventet å koste.

«Rundt halvparten»

Fosenbrua mener Statens vegvesens sammenligning inneholder både feil og mangler.

«Statens vegvesen sammenligner i sitt notat kostnadene for mulig flytebru over Trondheimsfjorden med en bru som er et av alternativene for E39 over Bjørnafjorden i Hordaland. Etter dagens planer vil den ha fire kjørefelter, gang- og sykkelbane, og bli 5530 m lang. Den er planlagt som motorveg med fartsgrense 110 km/t», skriver daglig leder Olav Egil Ellevset i Fosenbrua i en pressemelding.

I notatet fra Statens vegvesen står det at prisen for brua over Bjørnafjorden er beregnet til 17 milliarder kroner, men Ellevset påpeker at selve entreprisen vurderes til 11-12 milliarder kroner uten moms. Han skriver videre at brua over Bjørnafjorden har en gjennomsnittlig stålmengde på cirka 13 tonn per meter.

«Dette tilsvarer stålmengdene på Bergsøysundet flytebru på E39 på Nordmøre, som i dagens prisnivå totalt kostet 6-700 000 kroner per løpemeter. Totale kostnader inneholder byggherrekostnader, merverdiavgift, med mere, og er høyere enn entreprisekostnadene. Samme dimensjoner og kostnader er brukt som sammenlikning også for kryssing av Stjørnfjorden med flytebru.

Bru både over Stjørnfjorden og Trondheimsfjorden er forutsatt å ha to kjørefelter og gang- og sykkelbane, og vil dermed være rundt halvparten av Bjørnafjordbrua både i bredde og stålforbruk», mener Ellevset.

Han påpeker at Fosenbrua AS og deres rådgivende konsulentgruppe derfor mener kostnadene på bruprosjektene vil være vesentlig lavere enn det Statens vegvesen anslår. Fosenbrua mener at deres prisanslag fremdeles holder mål.

- Opp til Fosen

Fylkesordfører Sandvik påpeker at veiprosjektene sjelden blir billigere enn det Statens vegvesen først anslår.

- De kan å regne i vegvesenet, men prisene pleier ikke å gå nedover. Når vegvesenets beregning er betydelig høyere enn Fosenbrua sin, så tror jeg ikke risikobildet til de som sitter med regningen er at prosjektet kan bli mye billigere. Risikoen peker i retning av at det blir dyrere enn anslaget, mener han.

Sandvik synes det er viktig å få avklart om det er noen realitet i Fosenbru-prosjektet.

- Hva må en bru over fjorden koste for at det skal være realistisk?

- Det må Fosen avgjøre. Utgangspunktet er at Fosenbrua skal finansieres med bompenger og ferjeavløsningsmidler. Fylket er involvert fordi at dette er fylkesvei. Vi er også involvert siden det er snakk om å finansiere med ferjeavløsningsmidler. Det er opp til Fosen hvor mye bompenger de vil betale og hvor stor risiko de vil ta, sier Sandvik.

Forutsatt at totalprisen for prosjektene i Fosenbrua ender på 34 milliarder kroner, mener administrasjonen i fylkeskommunen at bompengeprisen per passering kan ende på hele 1100 kroner.

Krevende bru

- Anser du bygging av bru over fjorden som et realistisk prosjekt?

- Jeg synes det er krevende på grunn av summene som nå ligger på bordet. Men prosjektet er initiert av Fosen, og fylkeskommunen har sagt at vi ikke har penger til å bygge brua heller ikke med de kostnadene Fosenbrua viser til. Brua må finansieres med ferjeavløsningsmidler og bompenger. Det har også vært premisset hele veien. Det er Fosen-ordførerne og politikerne på Fosen som har ansvaret for realismen i prosjektet, sier Sandvik.