Åfjord har i de seinere åra vært som ei sydende gryte der ting skjer hele tida. Dermed har en merket seg at behovet for informasjon til folk som kommer til bygda har økt.

– Vi satser på turistene, forklarer Øia.

Sikter høgt

I stedet for å samle informasjonstjenesten inne på rådhuset eller i en grå krok i et forretningslokale, har en bestemt seg for å flytte den ut i gata der folk er. Hva er vel da mer naturlig enn å ha den på torget ved «båten» i Åfjord sentrum. Her vil kommunens ambisiøse og offensive organiserte turistinformasjon bli å finne i et telt om somrene i åra framover. Vel å merke til kommunens nye signalbygg står klart.

Turistverter

Turistinformasjonen vil bli bemannet av turistverter hele skolens sommerferie, sju dager i uka på dagtid. De som eventuelt kommer utenfor «kontortid»,  skal allikevel kunne tilegne seg noe informasjon. Utsida a teltet har en «dekorasjon» som består av informasjon om det Åfjord har å by.

Åfjord Utvikling oppfordrer folk som sitter med materiell eller annet vertene kan ha nytte av til å stikke innom med det.

Øia forklarer at det er to voksne ungdommer fra Åfjord som fungerer som verter i sommer.

– Det er viktig at folk får et godt inntrykk når de kommer, sier Øia.