- Vi er i avslutningsfasen av etterforskningen av saken. Vi har sendt inn saken til politijurist for å få vurdert hvordan saken skal behandles videre, sier etterforskningsleder Roy Inge Aas i Fosen lensmannsdistrikt til Fosna-Folket.

Pågrepet

Aas forteller at en mistenkt ble pågrepet samme dag og ble avhørt.

- Siktede erkjenner ikke at det har vært noen voldtekt, sier Aas.

- Fornærmede sier voldtekten ikke var i form av samleie, men fingring.

Straffeloven

Straffeloven har et eget kapittel om seksuallovbrudd, kapittel 26.

Lovens paragraf 291 omhandler voldtekt og lyder følgende:

  • Med fengsel inntil 10 år straffes den som:

  • a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,

  • b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller

  • c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv

Det er andre mer spesifikke lovavsnitt etter alvorlighetsgraden av en voldtekt, eller andre seksuelle handlinger uten samtykke.

- Vet hvem hverandre er

Aas sier hendelsen har funnet sted på privat sted. De to personene har tilknytning til Fosen.

- De to personene vet hvem hverandre er. De er i 20- og 30-årene, sier han.

Dersom politijuristen finner det sannsynlig at et lovbrudd kan ha funnet sted, vil de ta ut tiltale mot mistenkte. Det vil føre til en behandling av straffesaken i en domstol.