Kommunen tildeles en halv million kroner, som tilskuddsmidler fra statsbudsjettet. Den utnevnes også til såkalt undervisnings-hjemmetjeneste. Det betyr at hjemmetjenesten i Åfjord skal fungere som modell for andre kommuner. I hvert fylke har kun en kommune fått en slik status, der Åfjord ble valgt i Sør-Trøndelag. Det setter fagsjefen for kommunens helse- og hjelpetjenester pris på.

- Dette er en anerkjennelse for det arbeidet som gjøres i kommunen. Vi setter stor pris på tildelinga og utnevnelsen. Samtidig gir det oss mulighet til å utvikle potensialet i hjemmetjenesten videre, sier Kenth Hallbäck.

Tiltaket har som formål å styrke den faglige kompetansen. Blant annet skal det legges vekt på utvikling av ny kunnskap om brukermedvirkning, organisering og bemanning av tjenestene. Hva pengene rent konkret skal gå til, blir neppe avgjort før etter ferien. Blir konseptet videreført til neste år, venter nye 500.000 kroner til Åfjord i 2010.