Rissa kommune har fått en oppfordring om å melde seg inn i foreningen. Lokalsamfunnsforeningen arbeider for lokaldemokrati og desentralisering. Foreningen ønsker å delta i debatten om kommunestrukturen og er motstander av tvangssammenslåing av kommuner. Initiativet til foreningen ble tatt av en gruppe ordførere fra alle parti som er representert på stortinget, og fagforbudets leder Jan Davidsen.

Rådmannen innstilte foran siste kommunestyremøte på at kommunen melder seg inn og betaler den årlige kontingenten på 5000 kroner.

- Jeg foreslår at vi ikke blir med. Vi klarer selv å stå i mot en tvangssammenslåing, mente Randi Sollie Denstad og fikk enstemmig støtte for det.