Det er tidligere nedsatt ei gruppe som skulle se på bygging av kulturhus i Rissa. Planene har vært et kulturhus bygget mellom videregående skole og Åsly skole. Et bygg som kanskje kunne kombineres med ny ungdomsskole. Nå er imidlertid planene endret.

Naturlig plassering

Som kjent er det Petter Bakøy som eier Rissa hotell. Han har planer om bygge på hotellet med 30 rom. I den forbindelse kom planene om å samtidig bygge et kulturhus i sammenheng med hotellet. Det vil si at rådhuset, et kulturhus og hotellet bygges sammen over det som i dag er parkeringsplass.

- Jeg mener dette er den mest naturlige plasseringen av et kulturhus i Rissa. Paviljongen som hotellet benytter i dag skal stå ett år, deretter skal 30 nye rom være påbygd, sier Aasan.

Beliggenhet

Gruppa som har jobbet med et planlagt kulturhus hadde helst sett at beliggenheten ble nærmere skolene, men ser at det da vil være et kulturhus som ligger mye lenger fram i tid. Næringslivet vil ha et kulturhus mest mulig sentralt.

- Vi har drøfta dette med skolene, og de vil gjerne har kulturhuset så nært som mulig, men det er jo ikke så langt fra videregående skole og ned til sentrum, sa Anne Kirkeby som er leder i kulturhusgruppa.

- Jeg er vel kanskje den som har ropt høyest om at et kulturhus må ligge ved skolen, men det er lov å drømme. Når jeg ser at dette forslaget er realiserbart innen nær framtid, synes jeg det er et kjempegodt alternativ, sa Tone S. Nyeng som også sitter i gruppa.

KULTURHUS i sentrum stemmer godt med planene om fortetting. Olbert Aasan peker her på hotellutbyggingen. Til venstre på tegningen er dagens rådhus, men kulturhuset skal binde rådhuset og hotellet sammen.