– De stjal stedsnavnet vårt

Provosert lokalpatriot varsler bråk.

Foto: Faksimile, arkiv 

Nyheter

Stoksunding Arne Sydskjør kjemper fremdeles for det han mener er korrekt skrivemåte av stedsnavnet Stoksund. Eller Stokksund, som mange kaller det. I 2002 samlet åfjordingen cirka 200 underskrifter, med krav om at stedsnavnet endres til den opprinnelige skrivemåten med enkel k. Formannskapet behandlet saken, og bestemte seg for å reise navnesak. I praksis skulle den avgjøres av Statens kartverk og Navnekonsulenten. 12 år etterpå er stedsnavnet derimot fremdeles Stokksund, uten at Sydskjør har fått godt svar på hvorfor.

Oppdaget sent

– Kartverket sa blant annet at man ønsket samme skrivemåte på Stoksund og Stokkøya. Stokkøya endret offisielt skrivemåten for svært mange år siden. Da tok kartverket det for gitt at Stoksund senere skulle gjøre det samme. De begynte derfor plutselig å skrive Stoksund med to k-er på kart, uten noen videre forklaringer. Sakte men sikkert har denne skrivemåten dermed blitt snikinnført, noe som er beklagelig, sier Arne Sydskjør. Han sier omskrivinga ble oppdaget sent og sporadisk, siden den først skjedde på offentlige kart. Sydskjør påpeker at også vegvesenets skiltmerking bidrar til å opprettholde det han kaller feil navn.

Provosert

– Jeg blir provosert over kartverket, som bare endret navnet uten videre. Det blir også feil å sette stedsnavn opp mot hverandre. At Stokkøya har to k-er skal ikke bety at Stoksund må ha det samme, bare fordi navnene ligner. Det er uprofesjonelt gjennomført, fortsetter Sydskjør. Han sier han vil kontakte kartverket på nytt, for igjen å prøve å få forandret navnet.

Tolkning

I dag skrives Stoksund med en og to k-er praktisk talt om hverandre. Sydskjør viser til at kommunenavnet Stoksund ble skrevet med en k. Utfordringen er at opphavet til Stoksund-navnet ikke er dokumentert. En vanlig tolkning er at navnet kommer fra Stokken, sundet mellom Stokkøya og fastlandet. Andre vil skille mellom navnet «stokk» og «stok». Sistnevnte kan bety trangt sund. Stedsnavnet kan også ha kommet med engelske sjøfarere, og stamme fra det engelske ordet «stock», som kan ha flere betydninger. Sydskjør lanserte i 2002 teorien om at navnet stammer fra Harbakfjellet.

Bergside

– Danske ordbøker tilsier at «stok» har betydd fjelltopp. Det er flere danske slekter her, og dermed sannsynlig at de kan ha brakt ordet hit. Stedsnavnet tok de i så fall fra Harbakfjellet, som ligger ved sundet. Langs hovedskipsleia er det langt til et lignende landemerke, forklarte Sydskjør til Fosna-Folket. Han viste også til at «stok» med lignende uttale kan bety bergside på polsk.

Enkelte mener at navnet kan stamme fra sundet Stokken. Sydskjør mener derimot forklaringa ikke holder mål, og henviser til at Stokken ikke er så bein som mange vil ha det til. Lokalpatrioten er også oppgitt over at navneleksikonet til Statens kartverk skal inneholde faktafeil.

Soknet

– I navneleksikonet står det om soknet Stoksund. Problemet er at det står beskrevet som Stokksund med dobbel k. Kommunenavnet var jo skrevet med enkel k. Kartverket har basert seg på historieløshet, noe som er ganske utrolig, fortsetter Sydskjør. Han vil snart ta saken videre, for å få en permanent skrivemåte med enkel k.

– Jeg synes at det som har skjedd er trist. Man må sette spørsmålstegn ved hele det offentlige systemet, når man kan endre stedsnavn helt uten videre og uten god grunn. Da blir det bråk. Denne saken er derfor ikke over, lover Arne Sydskjør i Stoksund.

 Statens kartverk ønsker for øyeblikket ikke å kommentere saken. De viser til en saksbehandler som for tiden ikke er tilgjengelig for kommentar.