Få lam har så langt blitt dokumentert tatt av kongeørn

Dødsvarslere har blitt montert på flere hundre dyr. Så langt har man kun fått dokumentert at to lam har blitt drept av kongeørn.

Her holder Audun Stien fra NINA opp klaver som har blitt festet på søyer og lam.  Foto: Magnus Okstad

Nyheter

For rundt fire uker siden startet det som kalles Midt-Norge-prosjektet. Det er et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Bioforsk, Miljødirektoratet, fylkesmannen og sauebøndene. Formålet med prosjektet er å finne ut hvorfor så mange lam forsvinner hos saueeierne i Rødsjø-området i Rissa kommune. Bøndenes teori er at det er kongeørn som tar lamma. Derfor har søyene og lamma blitt påmontert radiosendere, som gjør det mulig å rykke ut raskt når et lam blir skilt fra søya.

To lam er tatt av kongeørn

Det var 21. mai at blant annet NINA var på plass ved Rødsjø for å montere klaver på dyrene. Så langt er det ifølge seniorforsker Audun Stien hos NINA, som var på plass under GPS-merkingen, svært få lam som har dødd.

– Av de som er radiomerket er det kun to lam som har blitt dokumentert tatt av kongeørn, sier prosjektleder Audun Stien.

Fryser ned lam

I tillegg er det to andre lammekadaver som har blitt funnet.

– Disse hadde ikke radiosendere. Lammene har blitt fryst ned, og blir senere levert til en veterinær for nærmere undersøkelser.

– Rykket raskt ut

Det er flere lokale ved beiteområdet som står på beredskap. De rykker ut når man får signaler på at et lam kan være dødt.

– De som finner kadaveret dekker det til i påvente av at Statens naturoppsyn kommer for å dokumentere dødsårsak, forteller Stien.

Rykket ut til klaver uten lam

Selv om prosjektet er godt i gang, legger han ikke skjul på at det har vært noen utfordringer. Da lammeklavene ble festet var mange av lamma veldig små. Dette har ført til at klavene har sklidd av.

– Det har hendt at vi har rykket ut til lammeklaver uten lam.

– Når er det mulig å gjøre en konklusjon i prosjektet?

– Vi forventer å ha mange flere svar utpå høsten en gang, sier Audun Stien i NINA.

Se videoreportasje fra da lamma ble merket her.