60 fosninger ble arrestert

I pinsa 1944 gjennomførte tyskerne massearrestasjoner på Fosenhalvøya.

Hjemvendte fra tysk fangenskap ankommer Brekstad med MS Anna våren 1945. « På Brekstad var det stor mottagelse. Kaien var pyntet med flagg og bjerkeløv, vi blev båret på gullstol alle sammen, det var hornmusikk, sangkor, taler, gråt og smil!», skriver Mauritz Løge om hjemkomsten. Løge var en av fangene. 

Nyheter

Aksjonen, som ble kalt "Operasjon Oleander", er omtalt som den største tyske offensive aksjonen mot norsk sivilbefolkning under andre verdenskrig. Hendelsene er omtalt i flere bøker, blant annet Asbjørn Øksendals "Operasjon Oleander".

Hjalp jøder til Sverige

Forløpet til tyskernes offensiv startet allerede i 1942. Opprettelsen av fangeleire på Ørlandet ga grobunn for motstandsarbeid. Flere krigsfanger rømte etter hvert, og fikk hjelp av lokalbefolkningen på Ørlandet, i Stjørna og flere andre steder på Fosen. Høsten 1942 startet massearrestasjonene av norske jøder. Like før jul i 1942 hjalp leksværingene Ludvik Kruksve, brødrene Kristoffer og Jon Moan samt Rikard og Jan Myhre en jødefamilie over til Sverige. Irene og Anne-Ruth Klein overlevde krigen takket være fosningenes innsats. De påfølgende årene hjalp leksværingene flere flyktninger over til nabolandet. Etter hvert kom de i tyskernes søkelys, blant annet på grunn av angiveren Karl Adding.

Radiosender i Stokksund

På nyåret i 1943 hoppet leksværingene Arnfinn Grande og Kåre Nøsvold i fallskjerm ut over Verrafjella. De klarte ikke å finne igjen utstyret, og måtte ta seg tilbake til Sverige. Siden kom de tilbake og etablerte sendere andre steder på Fosen. Arnfinn Grande bragte en radiosender til Trygve Venæs i Stokksund, og ga ham opplæring i å betjene den. All motstandsaktiviteten førte til at tyskerne rettet søkelyset mot Fosen. Flere angivere fra Rinnanbanden opererte i området.

To ble torturert til døde

I pinsehelga, den 26. mai 1944, slo tyskerne til. Gestapo og Rinnanbanden dro til Fosen i tre båter. I Leksvik, Rissa, Stjørna, Bjugn, Ørland og Åfjord ble motstandsmenn arrestert. Herredskasserer Erling Waldemar Nielsen i Åfjord ble torturert ihjel under avhør. Ørlendingen Halvdan Gjelvold led samme skjebne, da han døde på Misjonshotellet i Trondheim dager etter arrestasjonen. Trygve Venæs i Stokksund klarte å rømme fra tyskerne, og holdt seg i skjul til krigens slutt. Leksværingene Jon Moan og Ludvik Kruksve unngikk arrestasjon. Jons bror Johan Moan ble arrestert før tyskernes storaksjon. Etter å ha blitt torturert i Henry Rinnans bandekloster i Trondheim, klarte han å rømme i mai 1944. Johan Moan overlevde krigen og døde i 1986.

Les mer og se video: Slik hjalp Arne (92) en torturert krigsfange.