Jenny, Kenneth og Bjørn på torskefiske

Livet som fisker er fantastisk når havet koker av skrei og været er godt. Det sier Bjørn Nordaune og Kenneth Mortensen.  De har tatt turen med sjarken Jenny fra Roan til Andenes for å fiske årets torskekvote.

Som fisker så er dette noe av det største vi får oppleve. Havet koker av fisk og det er værforhold som gjør det mulig å gå på havet hver dag., sier en storfornøyd Bjørn Nordaune 

Jenny er selvfølgelig også med på turen. 

Travle tider for Bjørn Nordaune og Kenneth Mortensen når torsken kommer over rekka som perler på en snor. 

En fornøyd fisker nærmer seg havna på Andenes med flere tonn torsk om bord. 

Kenneth Mortensen og Bjørn Nordaune med hvert sitt prakteksemplar av Vesterålstorsk. 

Nyheter

Første sjøvær var 3. februar og hittil har båten levert vel 25 tonn skrei med topp kvalitet.

Sikkerhet er viktig

Her på Andenes er det fint å drive med en sjark som Jenny. Det tar ei knapp time ut til feltet der garna står.  24 garn står i sjøen. Garna blir røktet to ganger i døgnet og med så mye fisk i havet så blir det tre – fire tonn på hver draging.

Sjarkfisker er betraktet som et risikofylt yrke. Mange driver alene, men Jenny er bemannet med 2 mann. Kenneth Mortensen har vert med Bjørn i 3 år. Stabilt og pålitelig mannskap er en forutsetning for at denne type drift skal fungere.  Kenneth kommer fra Urdsfjorden i Troms og har lang erfaring som fisker til tross for sin unge alder. Nå bor han i Roan kan godt tenke seg å fortsette med det.

Utenlandske arbeidere

På Andenes er det tre fiskemottak. Jenny leverer fangstene på Andenes fiskemottak. Jenny har levert på på dette fiskemottaket i flere sesonger og blir godt mottatt blant de lokale båtene. På mottaket blir fisken sløyd på moderne sløyelinjer bemannet av sesongarbeidere fra Øst-Europa.

Når fisken er oppgjort og sortert blir noe fisk pakket og sendt fersk ut i markedet. Mesteparten blir imidlertid tatt hånd om av en bedrift vegg i vegg, som eies og drives av portugisere. Her blir den blodferske fisken saltet og pakket for det portugisiske eller brasilianske klippfiskmarkedet. Så det stilles strenge krav til kvalitet på fisken som Jenny av Roan leverer.

En del av det tradisjonelle Lofotfisket er flyttet til Vesterålen.  Torsken passerer dette området på tur til gytefeltene i Lofoten, og noen hevder at den har bedre kvalitet når den blir fisket i Vesterålen.