Ønsker å løfte psykisk helse på dagsorden

Sist uke var stortingsrepresentant Karianne Tung (Ap) på hjemlige trakter for å oppdatere seg innen psykisk helse. Hun sitter nå i helse- og omsorgskomiteen.

Fra v. Sissel Tinnen Stjern som er leder av Fosenteamet, psykiater Rune Nitter, stortingsrepresentant Karianne Tung og Torun Bakken fra Rissa Arbeiderparti. 

Nyheter

– Dette er et tema vi ønsker å løfte opp på den nasjonale dagsorden, med meg som hovedansvarlig. Vi skal blant annet se på om den omorganiseringen som er gjort på feltet de siste årene har vært vellykka.  Derfor skal jeg denne uka besøke blant annet Hysnes helsefort, Fosenteamet og Rissa kommune for å se på hvordan jeg kan bruke de som gode eksempel på nasjonal politikk, hva som virker og hva som ikke virker, sier Karianne Tung.

Fosenteamet

Ideen bak Fosenteamet kom i 1989. Det starta som et prosjekt, der hensikten var at spesialistene skulle komme til folket slik at de slapp å dra til byen. Dessuten var målet kortere avstand til blant annet NAV og legene. Fosenteamet er en voksenpsykiatrisk poliklinikk under Nidaros DPS og har kontorer i Åfjord, Ørland, Rissa i tillegg til tilgang på kontorer i Bjugn.

Fosenteamet har ti ansatte pluss to på kontor. De får mellom 350 og 400 nye henvisninger hvert år. Tilbudet er for alle over 18 år.

Psykiater Rune Nitter og leder av Fosenteamet Sissel Tinnen Stjern forteller at det er et økende antall pasienter mellom 20 og 30 år. Fosenteamet har en del kroniske syke, utover det er depresjoner og angst den største gruppa.

I løpet av en times tid i samtale med de to fagpersonene fra Fosenteamet fikk Karianne innspill på hva som fungerer godt og hvilke utfordringer de har.

Helsefortet

– Jeg hadde et utrolig interessant besøk på Hysnes Helsefort. Selv om jeg kjenner prosjektet godt fra før var det fint å få en oppdatering fra de dyktige folkene som jobber der. Hysnes kan bli landets forskningslaboratorium for forskning på hvordan vi skal få folk tilbake i arbeid. Mange står utenfor arbeidslivet i Norge og selv om vi har drevet arbeidsretta rehabilitering i mange år, vet vi lite om hvilke type rehabilitering som virker. Det er der Hysnes kommer inn som et veldig viktig tiltak. Her kan man i nært samarbeid med forskningsmiljøene i Trondheim finne ut hvordan vi mest mulig målretta kan få folk tilbake i jobb. Det er enestående i Norge, sier Karianne Tung og legger til:

– Det er jo derfor det også er så viktig at Hysnes blir en varig institusjon og ikke bare et prosjekt ut 2015. Da må alle krefter jobbe sammen ut mot sine miljø for å få det til. Som medlem i helse og omsorgskomiteen på stortinget har jeg et veldig godt utgangspunkt for å spre informasjonen ut i det nasjonale politiske miljøet som er engasjert på feltet, noe jeg har tenkt å benytte meg stort av, sier den unge stortingsrepresentanten fra Fosen.

Rask psykisk helsehjelp på Fosen

Halvparten av Norges befolkning vil i løpet av livet oppleve psykiske lidelser. Fosen har et lavterskeltilbud til de som kan trenge hjelp.