Nå blir sinkene anmeldt

– Ingen bønn, sier politiet.

Politiet mener forbikjøringer som dette kan unngås ved at sinkene i trafikken legger til rette for forbikjøring. Illustrasjonsfoto: Trond Moksnes 

Politibetjent Øystein Braseth er klar på at det ikke kun er de som kjører for fort som bryter loven. Foto: Magnus Okstad 

Veitrafikklovens § 3. 

Nyheter

Politiet får stadig frustrerte klager på saktekjøring på Fosen-veiene.

– Om man ikke tilrettelegger for forbikjøring bryter man loven, sier politibetjent Øystein Braseth i utrykningspolitiet på Fosen.

Krav på å kjøre i fartsgrensa

Braseth har jobbet i utrykningspolitiet i fem år. Han har opplevd mange tilfeller hvor folk er svært frustrert over sinker i trafikken. Flest klager kommer inn i løpet av vinterhalvåret og i forbindelse med fergeavganger hvor det ofte oppstår kø.

– Er fartsgrensa 80 km/t har man ifølge loven krav på å kjøre i den hastigheten om forholdene ligger til rette, sier han og viser til veitrafikklovens § 3.: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

Livsfarlige forbikjøringer


Politibetjenten mener mange uforsvarlige forbikjøringer kunne vært unngått.

– Veiene på Fosen er ikke særlig godt tilrettelagt for forbikjøringer. Kjører man under fartsgrensa skal vedkommende svinge seg ut og slippe trafikken forbi. Slik kan de som ligger bak saktekjøreren unngå unødig frustrasjon hvor livsfarlige forbikjøringer kan bli et faktum, sier Braseth.

Blir anmeldt

Lenge nøyde politiet på Fosen seg med å informere om vegtrafikkloven da de stoppet saktekjørere. Nå har politiet bestemt seg for å anmelde alle forhold der trafikksinker ikke bidrar til flyt i trafikken.

– Nå er det ingen bønn. Trafikanter som ikke tilrettelegger for forbikjøringer vil bli anmeldt, sier politibetjent Øystein Braseth i UP Fosen.

Etter fem minutter visste flere tusen hvor politiet var

Politiet mener Facebook-gruppa som informerer om deres kontroller er problematisk.