– Nå kommer endelig støykartene

Tirsdag vil støykartene for Ørland bli offentlig tilgjengelige.

Ståle Otervik presenterte en liten smakebit på de nye støykartene under formannskapsmøtet i Ørland torsdag. 

Hans Kristian Norset (t.v) og Edgar Alsaker i støygruppa håper på gode resultater i forhandlinger med Forsvarsbygg.  

Nyheter

De nye støykartene er noe av det som det har vært knyttet mest spenning til i samband med slippet av reguleringsplana som Forsvarsbygg presenterte for formannskapet torsdag. Informasjonen vil bli lagt ut i offentlighet tirsdag.

Den som i fikk i oppdrag å presentere dette i sitt fulle omfang var Ståle Otervik, som har sittet med dette i ALM-gruppa. Leder i Støygruppe Ørland, Hans Kristian Norset, var positiv til at nye forslag til nye flymønster både forsøker å ta hensyn til landbruket og andre som bor i støyutsatte områder.

– Nå håper vi på resultater i forhandlingene med Forsvarsbygg, sier Norset, som er fornøyd med at støykartene nå foreligger.

Håper kampflybasen blir en god nabo

«Støykart og ukjente faktorer» - en kronikk av Lars Arne Raanes.