Slik avgir du din stemme

Mandag 24. februar er det rådgivende folkeavstemning. Det skal stemmes ja eller nei til sammenslåing av Bjugn og Ørland. Du kan stemme på flere måter:

Illustrasjonsfoto: Røed 

Følgende vedtak er gjort i kommunene Bjugn og Ørland:

1. Det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning i kommunene Bjugn og Ørland den 24. februar 2014.
2. De som fyller 16 eller 17 år i valgåret er også stemmeberettiget ved dette valget.
3. Flertallet i styringsgruppen anbefaler Brekstad som administrasjonssenter i den nye kommunen og dette danner grunnlag for den rådgivende folkeavstemningen.

Nyheter

Ordinær forhåndsstemming:

Du kan avlegge ordinær forhåndsstemme i serviceskranken ved rådhuset i Bjugn og i infotorget ved rådhuset i Ørland:

Mandag - fredag 03.02 - 14.02: Kl. 09.00 – 15.00

Lørdag 15.02: Kl. 12.00 – 14.00

Søndag 16.02: Kl. 14.00 – 16.00

Mandag - fredag 17.02 - 21.02: Kl. 09.00 – 19.00

Forhåndsstemming ved institusjon / videregående skole:

Ørland Medisinske Senter, kantine sykehjem mandag 10.02: Kl. 09.00 – 12.00

Fosen videregående skole / biblioteket tirsdag 11.02: Kl. 10.00 – 13.00

Bjugn helsesenter torsdag 13.02: Kl. 10.00 – 13.00

Personlig oppmøte på valgdagen i Ørland:

Valgkretser:

01 Brekstad - Rådhuset - møterommet Yrjar - 09.00 - 20.00

02 Opphaug - Opphaug skole - gymsalen - 09.00 - 20.00

03 Storfosna - "gamle" Storfosna skole - 10.00 - 17.00

Personlig oppmøte på valgdagen i Bjugn:

Valgkretser:

01 Fagerenget - Fagerenget skole kl. 10.00-19.00

02 Sandnes - Vallersund oppvekstsenter kl. 10.00-19.00

03 Tarva - Tarva skole kl. 12.00-15.00

04 Oksvoll - Eidsvoll forsamlingshus kl. 10.00-19.00

05 Botngård - Bjugnhallen kl. 10.00-20.00

06 Ervik - Haugleik forsamlingshus kl. 10.00-19.00

07 Eide - Kongsvoll forsamlingshus kl. 10.00-19.00

08 Gjølga/Elveng - Elveng forsamlingshus kl. 10.00-19.00

Husk legitimasjon!

Brevstemming:


I forbindelse med rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing den 24.02.14 kan det brukes brevstemming til tidligstemming på rådhuset, utenriksstemming og innenriks for de som ikke er i Bjugn/Ørland under den ordinære forhåndsstemningen og på valgdagen.
Brevstemmer mottas f.o.m. 01.01.14.
Velgere er selv ansvarlig for at stemmen sendes så tidlig at den er valgstyret i hende innen valgdagen.

Fremgangsmåten ved brevstemmegivning er beskrevet i valgforskriften § 28.

Framgangsmåte ved brevstemming:
1. Legg en seddel/lapp med JA eller NEI i en blank konvolutt (stemmeseddelkonvolutt) og lim igjen.
2. Legg deretter den blanke konvolutten i en ny konvolutt (omslagskonvolutt) og påfør denne følgende opplysninger:
• Rådgivende folkeavstemning 24.02.14 i Bjugn kommune, 7160 Bjugn / Ørland kommune, 7130 Ørland
• Navn og adresse (i Norge)
• Fødselsnummer
• Skriv under med navn og dato
• Om mulig, bør et vitne bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten
3. Legg omslagskonvolutten i en oversendelseskonvolutt til "Valgstyret i Bjugn, rådhuset, 7160 Bjugn" / "Valgstyret i Ørland, Postboks 401, 7129 Brekstad", og send den så tidlig at den er valgstyret i hende innen 24.02.14.