De Gærne Damer skal gjøre kvinner sjødyktige

De Gærne Damer under et tidligere arrangement. Foto: Anja Lothe Hepsø 

Nyheter

Roan frivilligsentral og De Gærne Damer skal i samarbeid arrangere et kurs kalt ”Ta roret kjærring”.  Nå søkes det om støtte til dette, hvilke formannskapet i Osen skal ta stilling til i sitt møte mandag 25. november.

Dette kurset tar sikte på å få flere kvinner ut på sjøen, og at de skal bli trygge på seg selv på sjøen.


Hurtigrutevinking og fotballkamp med de gærne damene

Richard With stoppet opp i Ramsøysundet i Osen. De Gærne Damers Forening arrangerte også fotballkamp på 17. mai.

 

Osen kommune orienterer om at kursavgiften er beregnet til 2000 kronerper deltager, i tillegg til eventuell avgift for å avlegge båtførerprøven. Kurskapasitet er 8 –20 deltagere.

Det søkes ikke på konkret beløp.

Følgende står å lese om saken som legges fram for politikerne:

Vurdering:

Roan kommune har behandlet tilsvarende søknad, og bevilget kr 20.000,-fra ”Salmarfondet” under forutsetning av at Osen gjør det samme.

Tiltaket er positivt, og det ser ut til at det må settes spesielt fokus på saken for å få flere kvinner til å ”ta over styringen” på sjøen.

Rådmannen finner det ikke riktig å bruke fondsavsetning på denne type søknader, men heller bevilge av formannskapets disposisjonskonto. Det vil heller ikke være riktig med en fullfinansiering av kurset, men heller gi en symbolsk oppmuntrende støtte.Rådmannens

Innstilling:

Osen kommune, ved formannskapet viser til søknad om økonomisk støtte fra Roan frivilligsentral og De Gærne Damer, og bevilger kr. 5.000,-til tiltaket.Tilskuddet belastes konto 14901-010-1000 til formannskapets disposisjon.


Gærne Damer og Gründerklekkeriet

De Gærne Damers Forening og Gründerklekkeriet er de nominerte fra Nord-Fosen til Gla´prisen 2011.