Seksuell trakassering av kvinner i Forsvaret øker

Nyheter

Soldatnytt har denne måneden sett på de gode og dårlige resultatene fra vernepliktsundersøkelsen 2012. 

Vernepliktsundersøkelsen viser noen av utfordringene Forsvaret står overfor. Det er en negativ trend når det kommer til seksuell trakassering. 23% av jentene forteller at de er blitt seksuelt trakassert. I 2010 var det 20 %.

LES OGSÅ:– Dette er nedslående, og en klar utfordring for Forsvaret, slår landstillitsvalgt Grunde Almeland fast. Her må det settes i verk tiltak for en endring i holdninger og adferd, og Tillitsmannsordningen vil følge dette opp mot Forsvarets ledelse. Dette er spesielt viktig når vi forventer en økt kvinneandel i årene som kommer, blant annet som følge av kjønnsnøytral verneplikt, sier Almeland til Soldatnytt.

LES OGSÅ:
*

Skadde veteraner fikk ikke erstatning - Søreide ordnet opp

– Statens pensjonskasse kan altså umiddelbart gjenoppta utbetalingene til veteraner.


*

*

Håper kampflybasen blir en god nabo

«Støykart og ukjente faktorer» - en kronikk av Lars Arne Raanes.Peronaldirektøren i Forsvaret, Tom Simonsen, forteller til Soldatatnytt at tiltak er iverksatt.

– Selv om vernepliktundersøkelsen viser mange gode resultater, er andelen jenter som svarer de har blitt utsatt for seksuell trakassering altfor høy. Det er helt uakseptabelt for oss at så mange opplever seksuell trakassering. Tiltakene som tidligere har blitt iverksatt har ikke gitt den effekten vi hadde ønsket og vi må nå gjøre mer. Vi har allerede satt ned en arbeidsgruppe som ser på hvilke ytterligere tiltak som kan bidra til endring i holdning og atferd. Et annet aspekt er at vi vet for lite om omfanget av dette problemet i samfunnet generelt, og hvilke holdninger som er etablert i forkant av innrykk til Forsvaret. Økt kunnskap om dette vil gjøre oss i bedre stand til å møte dette problemet enda mer målrettet, forteller Tom Simonsen til Soldatnytt.

Ellers viser vernepliktsundersøkelsen at  8 av 10 trives godt i Forsvaret og at 48% opplever at arbeidsoppgavene deres er meningsfulle.

LES OGSÅ:

150 ungdommer fikk en smak av grønt

Tirsdag morgen ankom 150 ungdommer Ørland hovedflystasjon for en smakebit på livet i militæret.

Nyheter