Fosning dømmes til 120 dagers fengsel

Illustrasjonsbilde fra Fosen tingrett. 

Nyheter

En vinterdag i 2013 skal den da 19 år gamle fosningen ha løftet opp fornærmede før han slapp eller dyttet han ned i gulvet. Fornærmede traff da gulvet med ansiktet og ble påført et dypt knusningssår i haken og brakk en tann. Kuttet måtte sys med fem sting. Hendelsen skjedde klokka 23.00.

To timer senere skal 19-åringen ha slått en annen fornærmet gjentatte ganger i ansiktet og i kroppen.

Både tiltalte og de fornærmede skal ha inntatt store mengder alkohol.

Retten har funnet det bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte handlet med skadeforsett.

LES OGSÅ:
*

Mann banket opp kona si

Konebanking i Rissa førte til pågripelse.


*

Kjørte i fylla uten førerkort

MC-sjåfør var så full at han ikke husket kjøretur.


*

PC-tyven nektes adgang

Kapteinen vil ikke ha ham ombord


Tiltalte idømmes en straff av fengsel i 120 dager, hvorav halvparten gjøres betinget med en prøvetid på to år.

De to fornærmede har betalt i overkant av kr. 350,- i utgifter til legebehandling i forbindelse med saken. Tiltalte har erkjent erstatningsansvar, og retten finner idømmelse ubetenkelig. Tiltalte dømmes derfor til å betale erstatning til hver av de to fornærmede med kr 350.

DOMSSLUTNING:

1. NN, født xx.xx.xxxx, dømmes for en overtredelse av straffeloven § 229, første ledd og en overtredelse av straffeloven § 228, første ledd, jf straffeloven § 62, første ledd, til en straff av fengsel i 120 -etthundreogtyve- dager, hvorav 60 -seksti- dager i medhold av straffeloven § 52 flg. gjøres betinget med en prøvetid på 2 –to- år.

2. NN dømmes til å betale erstatning til NN med kr 350,- -kronertrehundreogfemti- og til NN med kr 350,- - kronertrehundreogfemti-.

Dommen var enstemmig og ble avsagt 29. oktober.

Nyheter