Færrest i Osen, flest i Roan

Ved utgangen av oktober ligger ledigheten i Sør-Trøndelag på 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er godt under gjennomsnittet for landet som er 2,5 prosent. De siste ledighetstallene viser at nesten 3 500 sørtrøndere er uten arbeid, en liten økning fra oktober i fjor.

Illustrasjonsbilde 

Nyheter

Samtidig som ledigheten holder seg lav, ser vi at antall arbeidssøkere på arbeidsrettede tiltak i ordinær virksomhet har økt med 18 prosent. Ved utgangen av oktober er 0,4 prosent av arbeidsstyrken på tiltak. Bruttoledigheten, det vil si summen av helt ledige og tiltaksdeltakere er på 2,6 prosent i Sør-Trøndelag.

LES OGSÅ:
*

Samtlige kommuner på Fosen får stryk

I Forbrukerrådets kommunetest får ingen av Fosen-kommunene godkjent poengsum. Bjugn kommer dårligst ut.


*

Dette svarte kommunene

I forbindelse med Forbrukerrådets kommune-test har vi gitt Fosen-kommunene mulighet til å gi en kommentar.


*

Vedtak om skatt på eiendommen din

Om du bor i Bjugn kommune.


*

Roger Helde slår tilbake mot kritikk

Forbrukerrådet mener deres kommunetest er pålitelig, noe ordføreren i Leksvik ikke mener.Snittet for landet for øvrig er på 3,1 prosent.

Økende ledighet innen bygg og anlegg

– I årene etter 2009 har vi hatt høy aktivitet og sysselsettingsvekst i bygg- og anleggsbransjen. De siste månedene ser vi likevel en tendens til økende ledighet innen denne bransjen. Økningen er størst for bygningsarbeidere fra OECD-land og da spesielt fra Polen og Baltikum, sier Arve Winsnes, avdelingsdirektør i NAV Sør-Trøndelag. Ledighetsøkningen innen denne bransjen er ved utgangen av oktober på 36 prosent. Innen akademiske yrker og undervisning er det en økning i ledighet på henholdsvis 22 og 15 prosent.

12 kommuner med ledighet under 2 prosent

I 12 av fylkets 25 kommuner er ledigheten nå lavere enn 2 prosent. Lavest i ledighet ligger Osen med 1,1 prosent. Deretter følger Snillfjord og Røros, begge med 1,2 prosent og Agdenes med 1,3 prosent. Nedgangen er størst i kommunene Osen, Oppdal og Røros. Den høyeste ledigheten finner i Roan med 6,1 prosent. Deretter følger Rissa med 3,1 prosent. Ledigheten øker mest i Roan og Holtålen. I Trondheim ligger ledigheten nå på 2,2 prosent, en økning på 6 prosent, tilsvarende 116 personer sammenlignet med fjoråret.

Nyheter