Disse har blitt bedre i lesing

Fremgang på de nasjonale prøvene.

Ilustrasjonsbilde. 

Nyheter

Resultater av nasjonale prøver for Nord-Trøndelag på 8. trinn viser en fremgang på 0,1 poeng, melder fylkesmannen i Nord-Trøndelag på sin hjemmeside. De nordtrønderske åttendeklassingene hadde et resultat på 3,0, mens landsgjennomsnittet ligger på 3,1 poeng. Dette er på en skala fra 1 til 5 hvor 5 er best. På 5.- og 9. trinn er resultatene de samme som i fjor. Men her ser vi også en positiv utvikling, ved at det er færre elever på de laveste mestringsnivåene 1 og 2, enn i fjor.

LES OGSÅ:

Dritt-tømmere gjorde ikke en dritt

– Det var sølt kloakk utover plenen.


Når det gjelder fritak følger Nord-Trøndelag ikke trenden for resten av landet. Her gjennomfører flere elever nasjonale prøver enn i landet for øvrig.

Resultatene i de nordtrønderske kommunene varierer og det er også variasjoner mellom skoler i en og samme kommune.

Nyheter