Folket har talt

Innbyggerne hadde en soleklar vinner

Ny skole skal bygges ved siden av dagens Åsly skole. 

Nyheter

I tre dager har innbyggerne i Rissa kunnet stemme på hva de ønsker den nye skolen i sentrum skal hete.

Det var tre forslag:

Uglehaugen skole

Johan Bojer skole

Åsly skole

Avstemmingen er nå avsluttet og folket har sagt sin mening. De ville ikke ha nytt navn på den nye skolen. Åsly skole ble en soleklar vinner.

Førstemann som foreslo det navnet, Erling K. Pedersen, får en sjekk på 1000 kroner.