Prosjekt helikopterbarna

Stiftelsen Norsk Luftambulanse starter et nytt prosjekt rettet mot landets barnehager

Illustrasjonsfoto 

Nyheter

Helikopterbarna, som prosjektet heter, skal sørge for at foreldre og barnehageansatte jevnlig får informasjon om førstehjelp.

- Vi starter opp dette prosjektet fordi vi ser at kunnskapen om førstehjelp på barn er altfor dårlig. Ifølge en undersøkelser vil nærmere åtte av ti nordmenn ikke kunne utføre førstehjelp på barn. Det synes vi er urovekkende. Under lek, sport og ulike aktiviteter hender det at barn blir utsatt for en ulykke. Noen ganger er det helt avgjørende at førstemann på et skadested gjør en innsats før vi kommer. Det gir oss et godt utgangspunkt for å redde livet til barnet og det øker sjansen for at skadene blir minimale, sier generalsekretær Erik Kreyberg Normann i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Alle barnehager i landet er invitert til å delta i prosjektet, og så langt har nærmere 1000 barnehager meldt seg på.

- Prosjektet er gratis for barnehagene og Stiftelsen Norsk Luftambulanse dekker alle kostnadene. Vi får pengene fra blant annet medlemskontingenten fra våre 713.000 medlemmer, sier Normann.

- Foreldrene og ansatte i barnehagene får kunnskap som også kan være med på å forebygge alvorlige skader. Bidrar dette også til å vekke nysgjerrigheten hos folk og får dem til å gå på førstehjelpskurs, er det en viktig bonus. Ved å spre informasjon om sikkerhet kan vi få færre skader, og kanskje slipper vi å dra ut på oppdrag. Det ville være det aller mest gledelige, avslutter Normann.

Fristen for å melde seg på prosjektet går ut 1. oktober.

Nyheter