Søk om spillemidler

Kommunen etterlyser søknader.

Vanvikanhallen har tidligere mottatt spillemidler. 

Nyheter

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet, skriver Leksvik kommune på sin hjemmeside.

Frist for søknad om spillemidler til idrettsanlegg er 10. november. Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser.

Alle anlegg som det skal søkes om spillemidler på må være tatt inn i kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet.