Plukket ut av Kronprinsen

Daglig leder av Stokkøya Sjøsenter, Torild Langklopp, er blant ledertalentene som skal delta på Kronprinsens SIKT-konferanse i Trondheim i dag og i morgen.

Torild Langklopp, her sammen med ektemannen, Roar Svenning, er den eneste deltakeren fra Fosen. 

Fakta om Sikt

Hvordan gripe mulighetene framtiden gir oss? Hvordan skal vi ta gode valg og utnytte potensialet som ligger i hoder, hjerter og hender? Og hvordan kan vi bruke våre ressurser til beste for fellesskapet?

SIKT 2013 vil undersøke spørsmålene og forsøke å gi svar. Konferansens 150 deltakere i alderen 25-40 år er ledere og ledertalenter som kommer fra hele landet og er knyttet til næringsliv, akademia og organisasjonslivet. Slik ønsker SIKT å sikre et mangfold i innspillene og diskusjonene og legge til rette for en møteplass med åpne og ærlige diskusjoner på tvers av ulikheter. SIKT skal være et sted der vi blir kjent med og lærer av hverandre.

SIKT 2013 er lagt til Trondheim på grunn av områdets fokus på innovasjon, forskning og utdanning. Næringslivet i regionen er kjent for å være dynamisk og tilpasningsdyktig og har utvist en genuin evne og interesse for å utvikle nye, bærekraftige forretnings¬modeller. Trondheim kan også tilby konferansens deltakere en fantastisk ramme gjennom bruk av NTNU og Nidarosdomen.

Konferansen er delt i 3:

UTSIKT

SIKT starter med å etablere en felles, faktaorientert forståelse av en sannsynlig norsk framtid, og presenterer en analyse med mulige scenarier for Norge. Vi snur også fokus og ser på oss selv med andre øyne: Hvordan oppfatter omverdenen Norge, valgene som er tatt – og hvilken vei tror de at Norge kommer til å gå? Norske og internasjonale eksperter vil gi deltakerne et godt grunnlag for spennende diskusjoner.

INNSIKT

SIKT ønsker å utfordre, og i grupper diskuterer vi bakgrunnen for hvorfor vi er der vi er i dag, og hvordan vi skal tenker framover – som ledere og i en større sammenheng. I løpet av denne delen jobber vi fram konkrete innspill for hva Norge bør gjøre framover.

HENSIKT

I en felles oppsummering diskuterer vi gruppenes innspill og refleksjoner. Målet er å komme fram til noen hovedspor og gjerne konkrete tiltak vi håper deltakerne samarbeider om, bearbeider og forhåpentligvis iverksetter – i løpet av det kommende året.

Nyheter

Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) er én av samarbeidspartnerne.

- NiT er svært glad for at Torild er funnet verdig en plass, og vi tror det vil gi en vitamininnsprøyting for hele regionen at våre talenter i Trøndelag får anledning til å diskutere hva vi skal leve av i Norge i fremtiden med ledertalenter fra mange bransjer over hele landet, sier Kenneth Stoltz, kommunikasjonsansvarlig i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT), i en melding til Fosna-Folket.