Unngå dette

Ta fareskiltene på alvor, unngå elgpåkjørsel.

Arkivfoto: Torfinn Hansen 

Nyheter

Årets første høstmåned har allerede gitt flere tøffe møter mellom elg og bil.

– Elgjakta har startet flere steder i landet, og i høstmørket er det ekstra viktig å være oppmerksom, sette ned farten og ta fareskiltene på alvor, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Over 2000 elgkollisjoner

Sammenstøt med dyr er noe av det bilistene frykter i trafikken. Ifølge Hjorteviltregisteret kolliderte bil og elg i alt 2257 ganger i 2012. 1347 av disse elgene måtte bøte med livet. Sammenstøt mellom bil og rådyr skjedde 4502 ganger i fjor og 3997 rådyr ble drept. 1134 hjort var med i kollisjoner med bil hvor 902 hjort ble drept.

Tilsvarende tall for krasj mellom vilt og motorsykkel i fjor var syv drepte elg i åtte sammenstøt, fire drepte rådyr i syv kollisjoner og to drepte hjort i tre sammenstøt.

- Elgen er det største hjortedyret og er derfor den verste å treffe på for sjåføren. Elgpåkjørsler får ofte store konsekvenser og kan gjøre stor skade på både deg og bilen, sier Engebretsen.

- Husk at selv om man holder fartsgrensen, så er det ikke gitt at man kjører aktsomt der det er elgfare, legger han til.

Morgen og kveld

Faren for å møte elg på veiene i Norge er stor hele året, men faren er spesielt stor om høsten. Det er derfor viktig at vi som sjåfører er årvåkne.

- Elgen er oftere å se på og langs veiene særlig i grålysningen om morgenen og i skumringen på kvelden. Når du ser et fareskilt som viser stor elgfare, er det like viktig å se på underskiltet. Der står det hvor lang strekning du skal være ekstra påpasselig, sier Engebretsen.