Er trønderske ungdommer late?

Helt Sjef etterlyser engasjert ungdom fra Trøndelag
Nyheter

I ei pressemelding etterlyses engasjert ungdom fra Trøndelagsfylkene.

I følge en ny Norstat-undersøkelse mener 43 prosent av Norges befolkning at dagens ungdom er late. I Midt-Norge sier 59 prosent at dagens ungdom jobber mindre enn foreldregenerasjonen, mens 56 prosent mener ungdom i Norge bør lære av svenskene når det gjelder arbeidsmoral og innsatsvilje. Nå engasjerer norske ungdommer seg for å motbevise fordommene, men i Trøndelag er engasjementet lavt.

Undersøkelsen er gjennomført i forbindelse med lanseringen av arbeidslivsprisen Helt Sjef. Prisen deles ut til en yrkesaktiv person under 30 år, som er et inspirerende og initiativrikt lederemne. På kun tre uker har juryen i Helt Sjef mottatt over 200 forslag på initiativrik norsk ungdom. Jurylederen i Helt Sjef gleder seg over engasjementet.

 - Ungdom som gruppe har vært mytelagt i en eller annen form siden Platons tid. Helt Sjef ønsker å hylle og løfte frem nyskapende, engasjerte og arbeidsomme ungdommer. Vi skal fokusere på ungdommer som vil noe og som kan være fremtidige lederemner, sier Shahzad Rana, juryformann i Helt Sjef og teknologidirektør i Microsoft Norge.

Nesten halvparten av de nominerte kandidatene kommer fra Østlandet og flest er fra Oslo. For trøndelagsfylkenes del bor det flest engasjert ungdom i sør, skal man tro nominasjonstallene. Sør-trønderne leder an med ni mot to nord-trøndere, men initiativtakerne ser gjerne flere kandidater fra begge fylker.

–Vi håper det finnes flere engasjerte ungdommer i Trøndelag enn det vi har sett så langt og oppfordrer trønderungdommen til å komme på banen, sier Karolina Kvilhaug daglig leder i JobbUnder18 og jurymedlem i Helt Sjef.

Mer enn to tredjedeler av de nominerte ungdommene er jenter. Initiativtakerne bak kampanjen etterlyser flere initiativrike lederemner blant gutta.

–Det er veldig positivt med så mange jenter. Samtidig savner vi flere gutter og oppfordrer også dem til å nominere seg selv eller en de kjenner, fortsetter Kvilhaug.

Helt Sjef er et samarbeid mellom Ungdomsmagasinet Spirit, McDonald’s og fag- og interesseorganisasjonen Lederne. Vinneren kåres i Oslo i november og får 10.000 kroner til karrieresatsing, egen karrierecoach og en inspirasjonstur til Stockholm.

Felles for de nominerte kandidatene er at de er lederemner og har en lidenskap for det de driver med. Flere av kandidatene får ros i nominasjonene for at de tar vare på vennene sine, er flinke på skolen og har en jobb ved siden av.

–Vi ser at kandidatene engasjerer seg i idrett og kultur på fritiden, i tillegg til at mange er i full jobb. Noen har startet egen blogg, driver med frivillig arbeid, drømmer om å åpne fotogalleri eller er med i studentpolitikken. Det er mange gode kandidater, sier rapperen Kaveh, jurymedlem i Helt Sjef.

Helt Sjef-prisen skal hylle ungdommens engasjement, lederevner og stå-på-vilje. Det er første gang prisen arrangeres.

På kampanjesiden www.heltsjef.com kan man nominere ungdom man kjenner til prisen.

Vinneren kåres i Oslo i november og får 10.000 kroner til karrieresatsing, egen karrierecoach og en inspirasjonstur til Stockholm.


** I bildet ses juryen i Helt Sjef: Rapperen Kaveh, Sverre Simen Hov i Lederne, Karolina Kvilhaug i JobbUnder18, Hanne Bjurstrøm, Kine Falch i Spirit, Shahzad Rana og Sharko Nejad I McDonald’s.

Fylkesvis fordeling

Under følger en fylkesvis fordeling av påmeldte kandidater pr. uke 37, september 2013.

FYLKESOVERSIKT KANDIDATER       ANTALL KANDIDATER

Akershus         26

Aust-Agder     2

Buskerud        10

Finnmark        2

Hedmark         13

Hordaland       24

Møre og Romsdal       2

Nordland         7

Nord-Trøndelag          2

Oppland          8

Oslo    31

Rogaland        16

Sogn og Fjordane       5

Sør-Trøndelag 9

Telemark         7

Troms  3

Vestfold          16

Vest-Agder     8

Østfold            14


Om Helt Sjef:

•          En arbeidslivs- og inspirasjonspris for ungdom

•          Deles ut til en yrkesaktiv person under 30 år som er et inspirerende og initiativrikt lederemne.

•          Helt Sjef-prisen skal hylle ungdommens engasjement, lederevner og stå-på-vilje.

•          Arrangeres for første gang i år.

•          Er et samarbeid mellom Ungdomsmagasinet Spirit, McDonald’s og fag- og interesseorganisasjonen Lederne

•          En folkeavstemming, samt en fagjury bestående av bl.a. Shahzad Rana, tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, Karolina Kvilhaug, daglig leder i JobbUnder18 og rapperen Kaveh skal kåre vinneren.