Ingen tvil om at Ørland blir kampflybase!

- Et regjeringsskifte med Høyre i regjering vil ikke innebære ny behandling av Ørland kontra Bodø som framtidas kampflybase.

Illustrasjonsbilde av framtidas F-35. Foto: Locheed Martin 

Nyheter

Det understreker kommunikasjonssjef Sigbjørn Aanes i Høyre overfor Fosna-Folket. Dette etter at Arbeiderpartiet i dagens papirutgave har satt inn en annonse med ordlyden "Nei til ny usikkerhet om kampflybase på Ørlandet", og en henvisning til Avisa Nordland.

- Vi har tatt kontakt angående utspillet i Avisa Nordland, som vi ikke syntes noe om. Det er fra Høyres side ingen som helst tvil om at Ørlandet blir den framtidige kampflybasen. Det som eventuelt kan diskuteres på nytt, er beslutningen om å legge en framskutt base til Evenes, den såkalte QRA. Her kan Bodø bli et alternativ. Men kampflybasen skal ligge ved Ørland hovedflystasjon, sier Aanes. 

LES MER: - Et tøysete soloutspill
LES MER: - Dette er bare trist


-Høyre står fullt og helt bak beslutningen om at Ørland skal være hovedbase for nye kampfly. Når Arbeiderpartiet påstår noe annet, farer de med bevisst løgn, uttaler stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag Høyre, Linda Hofstad Helleland.

Lederen for stortingets utenriks- og forsvarskomite Ine Søreide Eriksen understreker at Høyres linje selvfølgelig ligger fast: Ørland skal være hovedbase.

 -Vår uenighet med regjeringen er at vi mener at Bodø ville vært en bedre løsning for en fremskutt operasjonsbase i nord enn regjeringens alternativ, Evenes, sier hun.

-Etableringen av hovedbasen på Ørland, sammen med innfasingen av F-35, vil være det største og viktigste prosjektet for Forsvaret i årene som kommer, og har bred politisk støtte. Jeg har nettopp besøkt Ørland og sett den pågående planleggingen og arbeidet, som er imponerende. Det er viktig å få dette prosjektet på plass, sier Ine Eriksen Søreide.

-Arbeiderpartiets desperasjon har nådd et lavmål sier Linda Hofstad Helleland. Jeg tror at folk på Fosen og Trøndelag gjennomskuer Arbeiderpartiets løgner. Folk vet at Høyre vil stå last og brast ved Ørland og jeg håper ingen lar seg lure av denne desperate Ap-bløffen, sier Hofstad Helleland.