Musikkelevene demonstrerte i Trondheim

I morgen bestemmer fylkesutvalget om musikklinja ved Fosen videregående skole skal legges ned eller ikke. Det er en sak elevene også mener mye om.

Fosninger demonstrerte mot fylkestingspolitikerne. 

Nyheter

Elevene på musikk-, drama- og danselinja (MDD) ved Fosen videregående skole var på bytur for å demonstrere mot en eventuell nedleggelse av linja si i dag. I Trondheim møtte både gamle elever og lærere opp for å si sin mening om forslaget som skal behandles i fylkesutvalget i morgen.

Følget gikk i tog fra Trondheim Torg til fylkeshuset der leder i opplæringskomiteen, Karianne Tung, kom ut for å høre hva de hadde å si.

Ifølge en av initiativtagerne, Emma Stormo Andersson, hadde ikke Tung så mye å si til dem. Arbeiderpartiets politikere hadde ikke diskutert saken enda, så de fikk ingen klare svar med på hjemvegen. Det er imidlertid på det rene at det er for få søkere til linja i forhold til det minstemålet som fylket har satt. Fylkesutvalget må dermed enten legge ned linja, omorganisere den eller bevilge ekstramidler for å beholde den.