Banket opp samboeren

Truet med å drepe henne etter krangel.
Nyheter

En mann er i Fosen tingrett dømt til 120 dagers betinget fengsel for vold mot samboeren. Normal straff er i utgangspunktet seks måneders fengsel.

Det var etter en krangel i fjor at mannen slo samboeren i ansiktet, og dunket hodet hennes flere ganger mot veggen. Etterpå skal han ha truet med å skjære over strupen på samboeren med en brødkniv.

Retten ga mildere dom fordi mannen tilstod forholdet. I tillegg vektla de tidligere rettspraksis, og sammenlignet med en dom fra i fjor. Retten satte derimot ikke ned straffen med tanke på domfeltes psykiske problem og rusproblem. Mannen var ruset under hendelsen, men retten mente han var klar over farene med rusmisbruk. Han ble samtidig pålagt å møte til mekling i konfliktrådet. Retten ga dessuten mildere dom på grunn av «sakens noe spesielle karakter». Dommen var i tråd med aktors påstand.