Søker om 1,2 millioner kroner

662 000 kroner til Telemarksforskning og 300 000 kroner til Arent M. Henriksen.

ARENT M. HENRIKSEN, tidligere stortingsrepresentant for SV og ordfører i Bjugn, mottar 300 000 kroner i honorar for sitt arbeid. Arkivfoto: Terje Dybvik 

BJUGNORDFØRER Arnfinn Astad og ørlandsordfører Hallgeir Grøntvedt har nå sendt søknaden til Kommunal- og Regionaldepartementet. Arkivfoto: Terje Dybvik 

Nyheter

Kommunene Ørland og Bjugn har sendt søknad til Kommunal- og Regionaldepartementet om dekking av kostnadene som de har i forbindelse med utredningen av kommunesammenslåing samt dekking av kostnader til informasjon og høring. Samlet sett anslås kostnadene til å beløpe seg til ca 1,2 millioner kroner.

Det vises blant annet til at utredningen fra Telemarksforskning har en samlet kostnadsramme på 662 000 kroner. I tillegg beregnes en kostnad på engasjement av Arent M. Henriksen på om lag 300 000 kroner.

Det trekkes også fram at det påløper betydelige kostnader i form av egen arbeidskraft, både på politisk og administrativt nivå i begge kommuner