– Det minste vi kan gjøre

UDI har innvilget asyl til 21 afghanske tolker. – Det eneste anstendige, sier intopsveteran Svein Brevik.

FN-soldatene major Per Wroldsen og kaptein Svein Brevik med skiltet som ble båret foran den norske OL-troppen i Sarajevo i 1994. Skiltet havnet i det norske sanitetskompaniet, Normedcoy, og skal seinere ha blitt brakt til Norge. Foto: Privat 

Nyheter

Saken har vært et hett tema blant norske veteraner fra internasjonal tjeneste den siste tida. Brevik har bak seg utenrikstjeneste i Libanon, Somalia og Bosnia. Der ble det også benyttet lokale tolker, men de skal ikke ha mottatt andre ytelser fra den norske staten enn lønna de fikk under tjenesten. FN-veteranen arbeider nå i Luftforsvaret og representerer Venstre i kommunestyret i Ørland.

Brevik synes det er prinsipielt riktig at tolker i norsk tjeneste bør få opphold i Norge. Han mener asylet også bør omfatte tolkenes nærmeste.

– De oppgir alt de har når de får asyl her. Gir vi dem ikke beskyttelse, er det å forstå som at vi utnytter dem. Det kan vi ikke ha på oss, sier Brevik.

Norge har gjennom åra hatt titusener av soldater ute i internasjonale operasjoner. Blant annet de siste ti åra i Afghanistan. Nylig kom det fram at de afghanske tolkene har vært involverte i kamphandlinger med talibanere. Terrororganisasjonen har for øvrig sagt at den vil halshugge dem som har jobbet for utlendingene.