Ønsker å gå av

Varaordfører Tormod Overland (FrP) ber om å bli fritatt for vervet ut perioden.
Nyheter

Kommunestyret i Rissa skal torsdag behandle søknaden fra varaordfører Tormod Overland om fritak fra varaordførervervet ut perioden. Søknaden begrunnes med endret jobbsituasjon og brudd på samarbeidet i posisjonen da vedtaket om nedleggelse av Skaugdalen skole var et faktum i desember i fjor.