Fyrte av 14 tonn dynamitt

Det ga skikkelig drønn!

Nyheter

14 tonn sprengstoff ble fyrt av ved Ottersbo Pukkverk på Ørlandet forleden.

Denne filmen fra You Tube viser hvordan det hele forløp.