Oppgitt over nei til skadefelling

- Fosen skal være rovdyrfritt, og så opererer vi med landets høyeste tap.

Fylkesmannen har sagt nei til skadefelling av kongeørn på Fosen. Arkivfoto. 

Nyheter

Det sier Eivind Myklebust som er leder i Rødsjø beitelag. Han er oppgitt over at fylkesmannen har sagt nei til skadefelling av kongeørn. Han anslår at bortimot halvparten av de om lag 1000 lammene som er sluppet på beite i fjellet er tatt av ørn denne sommeren.

Har anket

- Vi har anket skadefellingsavslaget. Det er viktig for oss å få denne saken høyere opp i systemet. Nå har vi også kontakt med en stortingspolitiker som skal ta opp saken vår, sier Myklebust.

Det er svært vanskelig å dokumentere at ørn tar lam, og nå føler Myklebust og de andre i beitelaget at fylkesmannen vil få ansvaret for dokumentasjonen over på dem.

- Vi føler at vi blir mistenkeliggjort ved at vi blir bedt om å ta med oss kadavrene til Trondheim for å få dem undersøkt. Det er både kostbart og vanskelig. Et sånt forslag viser at det er vanskelig å dokumentere at det er ørna som tar lammene, sier Myklebust.

Mattilsynet skal hjelpe til

Fylkesmannen hevder at sykdom hos lammene er en viktig årsak til at så mange forsvinner på beite. Det skal Mattilsynet være med på å bekrefte eller avkrefte til vinteren.

- Mattilsynet skal følge besetningene våre gjennom innefôringssesongen. De skal se på dyrevelferd og kontrollere for eventuelle sykdommer før lam og sauer blir sluppet på beite neste vår. Dette mener jeg bør innføres over hele landet og ikke bare hos oss, sier Myklebust.