Etterlyser handling

ÅFJORD: Lokale fiskere reagerer på framstillinga av forholdene i åfjordselvene. Uten omgående kultivering mener de laksefisket snart er en saga blott.

Ivar Arnevik (t.v.) og Ulf Hansen er to av mange fiskere som ønsker kultivering av lakseelvene i Åfjord. Stordalselva har de siste årene fått mer sjøørret og mindre laks.  

Nyheter

Tidligere denne uka ble potensielle laksefiskere oppfordret til å besøke Stordalselva og Nordalselva. Elvene har de siste dagene hatt svært gode forhold, og det ble i Fosna-Folket opplyst at fisket i Stordalselva har vært bra. Oppslaget ble derimot ikke godt mottatt på elvebreddene i de nevnte vassdragene. Flere fiskere mener uttalelsene bidrar til å mislede publikum. De ønsker i stedet fokus på det de mener er realitetene.
 

Drastisk
- Det blir helt feil å konstatere at fisket er godt, samt oppfordre folk til å kjøpe kort. Jeg har praktisk talt bodd ved elva siden vannstanden nylig steg. Forholdene er nærmest perfekte. Likevel har jeg knapt sett en eneste fisk. Det er også tilbakemeldingene fra alle andre jeg snakker med, forteller Ulf Hansen. Dette er første året på lenge at stoksundingen ikke lander laks. Han mener elvene rett og slett bør stenges, fordi de ikke er bærekraftige. Løsningen mener han er å gjenoppta kultiveringsarbeidet.
- Alle vi som fisker mye ser at elvene ikke berger seg selv. Bestandene av laks går drastisk ned, og lite gjøres for å redde dem. Man må utvilsomt sette ut smolt igjen, slik som tidligere. Den som ikke innser realitetene må være både døv og blind. Toget for å berge elvene går nå, og da gjelder det å være med, fortsetter Hansen.


«Datalaks»
Flere fiskere karakteriserer situasjonen i Nordalselva som katastrofal, og Stordalselva som ikke stort bedre. De såkalte «gode fangstene» mener fiskerne handler om falske rykter for å lokke folk til elvene. En av fiskerne kaller fangstene for «datalaks».
 - I stedet for å si at fisket er «like godt som i fjor», bør man si at fisket er «like elendig som i fjor». Det høres ikke like bra ut, men er den ærligste framstillinga, sier Ivar Arnevik. Han har vært mange turer i elvene i år, men har sett lite til laksen. Fiskerne reagerer sterkt på Fagrådets beslutning om ikke å iverksette tiltak i elvene. De sier det i stedet må handles omgående.
- Det er beklagelig at man overser problemene, og i stedet later som alt er i skjønneste orden. Da vil den negative utviklinga fortsette til bunns, og det har ikke bygda råd til. I stedet bør man erkjenne at noe må gjøres, og deretter handle. Fiskerne og turistene ønsker laks, og de respekterer at man bygger opp elva. Å mislede dem med falske opplysninger skaper derimot frustrasjon, og gjør at folk ikke ønsker å komme tilbake, sier Arnevik. Både han og andre vet om flere som har besøkt Åfjord i opptil 30 år, men som nå finner seg andre ferieplasser.


Rekruttere

De lokale fiskerne etterlyser også bedre tilrettelegging langs elvene. I Nordalselva ligger visstnok trær flere steder i veien for fisket, og stier er grodd igjen. De mener også høye kortpriser bidrar negativt, så lenge fisket ikke står i stil til prisene. Ulf Hansen konstaterer at opplevelsene var bedre for noen år siden.
- Det aller viktigste med fisket er miljøet rundt. Å prate med andre fiskere, og å oppleve naturen. Men når de lokale fiskerne ser utviklinga, holder de seg samtidig borte fra elvene. Det fører til at en del av miljøet forsvinner, og det blir ikke minst vanskelig å rekruttere de unge. Hele utviklinga er negativ, og alt starter med fraværet av laks. Derfor må man definitivt gjenoppta kultiveringa. Det er eneste måten å berge lakseelvene i Åfjord, og alle godene de fører med seg. Men da må det som sagt handles før det er for seint, avslutter Ulf Hansen.

Vil vurdere tiltak
Fagrådet sier innføring av stamfiske er aktuelt. Rådet består av grunneiere i Nordalselva og Stordalselva.

Leder Gunnar Gylstrøm er enig i at noe må gjøres med situasjonen i elvene.
- Utspillet i Fosna-Folket denne uka baserte seg på fangstene tidligere i sesongen, som faktisk har vært ok. Derfor ville vi ikke innføre begrensninger midt i sesongen. Men vi har nok overvurdert hvor mye fisk som står i sjøen, og hadde forventet bedre fiske de siste dagene, sier Gylstrøm. Han sier stamfiske og stryking av fisk definitivt er aktuelt. Fagrådet håper også man får råd til å gjennomføre prøvefiske i Stordalsvatnet, for å undersøke blant annet forholdene for gyting i vannet.
- Stordalselva får mer sjøørret og mindre laks. Det er ikke ønskelig, og vi behøver tiltak for å bedre laksebestanden. Vi vil som sagt konkludere etter sesongen, men vi er som sagt enige i at noe må gjøres, avslutter Gunnar Gylstrøm.