Går for sammenslåing av Ørland og Bjugn

"Vi har mye å hente på at hele Fosen-regionen står sammen"

Kristine Graneng. 

Noor Knutsen. 

Nyheter

Fosen Senterungdom er positive til kommunesammenslåing mellom Ørland og Bjugn.

Stortingsvedtaket om Ørland Hovedflystasjon som Norges ene kampflybase er endelig fattet. Med dette står Fosen-regionen fremfor store utfordringer. Fosen Senterungdom mener disse best kan møtes ved at Fosen-kommunene står enda tettere samlet.

- Jeg tror sammenslåing av Bjugn og Ørland er en god løsning. Kommunegrensene på Fosen er en faktor som fort kan gjøre at den kjempemuligheten vi nå får til å utvikle regionen blir hindret av konkurranse mellom kommunene. Et eksempel på dette er forsøket på felles arealplan, sier Kristine Graneng.

Meningsmålinger har vist at det er stor støtte i tanken om sammenslåing hos befolkningen i de to kommunene. Også mange av politikerne i de to kommunene er enige i det.

- Problemet har nok vært prosessen hittil, at befolkninga ikke har blitt godt nok involvert,” sier Noor Knutsen fra Ørland. - Kommunestyret i Ørland har vedtatt at de ønsker ei utredning for kommunesammenslåing. Slik jeg forstår det, må Bjugn gjøre det samme for få i gang prosessen igjen. Jeg oppfordrer derfor kommunestyret i Bjugn til å komme med en uttalelse rundt dette.

Ei utredning vil klargjøre fordeler og ulemper ved sammenslåing, og vil også kunne presentere ulike scenarioer for ei sammenslåing.

- For å ansvarliggjøre politikerne I våre kommuner bør det holdes ei rådgivende folkeavstemning så snart som mulig, der spørsmålet er ja eller nei til å gå videre med sammenslåing. Man kan også gi befolkninga ei mulighet til å stemme over hvor kommunesenteret bør ligge, eller om dette er uvesentlig – så får det være opp til politikerne å tolke signalene fra innbyggerne, og foreslå ei endelig løsning til kommunesammenslåing som det kan stemmes over, sier Knutsen.

- Vi har mye å hente på at hele Fosen-regionen står sammen! Det er blant annet enklere å skape mer attraktive kompetansearbeidsplasser hvis vi samler oss om felles prosjekter, sier Kristine Graneng, og lover at Fosen Senterungdom vil stå på i denne saken.