Blir skolene i Skaugdalen og Fevåg/Hasselvika lagt ned?

Rissa kommune må spare 18 millioner kroner på årlig framover. Å legge ned to skoler vil bety en innsparing på om lag 10 millioner kroner.

Fevåg/Hasselvika skole kan bli nedlagt? Arkivfoto: Sigrun H. Overland 

SKAUGDALEN kan også bli lagt ned? Arkivfoto: Sigrun H. Overland 

Nyheter

Effektiviseringsutvalget som ble nedsatt av kommunestyret i desember i fjor har kommet med sine vurderinger i forhold til hvor det er mulig å spare penger.
Dokumentet «Mulighetsområder i forhold til økonomi- og handlingsplan» viser tiltak som rådmannen mener det er mulig å gjennomføre, og som vil gi en innsparingseffekt for kommunen.
I forhold til Kostra-tall drives Rissa kommune svært dyrt i forhold til sammenlignbare kommuner. En av årsakene er at kommunen har fem skoler.

Skole
Det er grovt anslått at det er 10 millioner kroner å spare på å legge ned Skaugdalen og Fevåg/Hasselvika skoler. Skaugdalen skole har 54 elever fordelt på sju trinn. Fevåg/Hasselvika skole har 40 elever fordelt på sju trinn.
- Vi kommer ingen veg med ostehøvelen nå. Den er brukt så mye før. Dette er mulighetsområder som vi skal se på og diskutere. Ingenting blir avgjort før på slutten av året, sa rådmann Vigdis Bolås da hun orienterte kommunestyret om forslag til innsparingstiltak.

Videregående skole
Både Rissa videregående skole og Leksvik videregående skole er små, og sliter med å holde hodet over vannet.
- Nedslagsfeltet til Rissa videregående skole er for lite, det samme gjelder Leksvik. Det bør være 10.000 innbyggere som sokner til en skole. Kan det for eksempel bygges en ny felles videregående skole i Vanvikan? Dette er noe som drøftes mellom rektorene, opplyste Bolås. Selv om Rissa og Leksvik ligger i hvert sitt fylke mente hun man burde se på mulighetene for en slik løsning på sikt.

Fevåg/Hasselvika skole om fire år?
Arbeiderpartiet foreslår å gjeninnføre eiendomsskatten og vil derfor bare være med på å finne innsparinger for 10 millioner kroner.
- Vi skal være ansvarlige og ta de innsparingene som er nødvendig. Medlemmene våre skal få si sin mening om hvor de mener det er aktuelt å spare inn, og vi vil så levere en liste til rådmannen over våre forsalg, sier Per kr. Skjærvik (Ap).
- Vi ønsker å beholde Skaugdalen skole, og vi har midler til det, sier han.
Sverre Anders Hafeld mener det blir feil å tenke på en nedleggelse av Fevåg/Hasselvika skole nå, når det er et satsingsområde i forhold til aktivitetene framover på Ørland hovedflystasjon.
- Det er noe vi kan vurdere senere, kanskje om fire år, sier han.

Eiendomsskatt
- Jeg for min del kan godt være med på å betale 2500 kroner i året i eiendomsskatt for at innbyggerne i Skaugdalen skal få beholde skolen sin. For innbyggerne er dette en stor sak, sier Per Kr. Skjærvik.
Arbeiderpartiet ønsker å gjeninnføre en eiendomsskatt på to promille på boliger, og ha en maksimal sats på verker og bruk, det vil si sju promille.

Skremselspropaganda
- Under valgkampen sa jeg at fjerning av eiendomsskatten kunne føre til redusert tilbud i utkanten av kommunen. Da ble det sagt at det var skremselspropaganda, sier Per Kr. Skjærvik.
Med full eiendomsskatt på verker og bruk, og to promille på bolig mener Skjærvik at kommunen vil få en inntakt på 9,5 millioner kroner i 2015.