– Ørland er et åpenbart valg

En forsvars- og sikkerhetspolitisk tungvekter støtter Ørland fullt ut i striden om kampflybase.
Nyheter

Jacob Børresen har blant annet tung erfaring fra NATO, der han bidro sterkt i planlegging og ledelse av operasjoner i det tidligere Jugoslavia. Han har omfattende militær utdannelse, og har vært militær stipendiat ved Norsk utenrikspolitisk institutt. I tillegg til sin lange militære karriere i Sjøforsvaret, har Børresen også vært militær rådgiver for Forsvarsministeren. Den pensjonerte flaggkommandøren har gitt ut både bøker og publikasjoner i norsk og internasjonal fagpresse, med forsvars- og sikkerhetspolitikk som tema. I et leserinnlegg i Dagens Næringsliv er debattanten klar på hvor Forsvarets framtidige kampflybase bør ligge.

– Når USA reduserer sitt troppenærvær i Europa, legger det økt vekt på forhåndslagring og øvelser. Begge deler taler for Ørland, skriver Børresen i innlegget. Han peker på at Ørland kan huse store flernasjonale kampflyøvelser, i motsetning til Bodø. I tillegg fremhever han at Ørland er fremskutt operasjons-støttepunkt for overvåknings- og varslingsflyene AWACS. I tillegg påpeker han at stedet er ideelt lokalisert i forhold til USAs forhåndslagre i Trøndelag.

  – Uten Ørland vil NATOs fotavtrykk i Norge reduseres, og forholdet til USA svekkes. Det er i strid med Norges sikkerhetspolitiske interesser, fortsetter Børresen.

Børresen går også imot dem som hevder Nord-Norge avmilitariseres ved å legge kampflybasen lenger sør. Børresen påpeker at Hærens tyngdepunkt fortsatt er i Indre Troms, at Kystvakten er samlet på Sortland, mens Forsvarets operative kommando ligger i Bodø. Han konstaterer videre at kampfly og marinefartøy begge har stor grad av strategisk mobilitet.

  – Det betyr at hovedbasen kan legges der forutsetningene for styrkeproduksjon er de beste. For marinen er det i Bergen. For kampflyvåpenet er det på Ørland, ifølge forsvarssjefen. Noen konstaterer at man må velge, når sikkerhetspolitikk og distriktshensyn ikke er sammenfallende. I dette tilfellet er faktisk begge deler sammenfallende, noe som gjør valget enkelt. Den nye kampflybasen bør definitivt ligge på Ørland, fastslår Jacob Børresen.