Sterk folkelig støtte

- Det er svært gledelig at støtten til NATO er sterk i den norske befolkningen, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

NATO er etablert på Ørland hovedflystasjon med AWACS-base. Arkivfotos: Paul Aage Hegvik 

Nyheter

Opinion har i desember utført en meningsmåling for Folk og Forsvar om nordmenns holdning til NATO og annet internasjonalt forsvarssamarbeid. I undersøkelsen svarer 77 prosent at NATO-medlemskapet trygger landet. Dette er en fremgang på 14 prosentpoeng fra i fjor, og den høyeste målingen siden 1994.

- NATO er vår sikkerhetspolitiske hjørnestein, og er spesielt viktig for norske interesser i nordområdene. Å være del av en større forsvarsallianse med en kollektiv sikkerhetsgaranti er avgjørende for et lite land som Norge, sier

Tre av fire (76 prosent ) er helt eller delvis enige i at Norge bør bidra med styrker i NATO-operasjoner i regi av FN. Menn er noe mer positive til dette enn kvinner.
- Det er veldig viktig for soldatene vi har ute å vite at de ikke bare har støtte fra regjeringen og Stortinget, men også fra befolkningen, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.
 
Det er også et solid flertall for å delta i det sikkerhetspolitiske samarbeidet i EU-regi, med 58 prosent .