Ørland får Tiger Meet

NATOS største jagerflyøvelse kommer til Ørland neste år.

Tiger Meet var siste gang på Ørlandet i 2007. 338 på Ørland er eneste godkjente tigerenhet i Luftforsvaret.  

Nyheter

Portugal har sagt fra seg rollen som vert for neste års store flyøvelse. Ørland hovedflystasjon blir igjen vertsbase. Siden 1961 har NATO-landene i Vest-Europa hatt årlige treff der jagerflymiljøene øver sammen. Portugal skal ha sagt fra seg vertsrollen av økonomiske årsaker. Disse øvelsene er viktige for å samkjøre flygerne og utveksle ideer og erfaringer. Ikke minst er øvelsene viktige for bakkemannskapene og de som drifter logistikkorganisasjonen.

338-skvadronen på Ørlandet er fullverdig medlem i NATO Tiger Units, som eneste norske skvadron. Moderbasen var arrangør av Tiger Meet i 2007, bare ei uke etter at basen hadde avviklet øvelsen Bold Avenger (BAR). BAR, og de tidligere NATO Air Meet (NAM), samler alle slags flytyper. Tiger Meet er imidlertid jagerflygernes arena og øvelsene pleier å tiltrekke seg mye oppmerksomhet med besøk av toppfolk både fra militære kretser og politiske miljøer.

Tiger Meet er også populært blant de såkalte «tailspotters», folk som reiser fra stevne til stevne for å fotografere fly. I likhet med andre større øvelser og begivenheter i alliansen har hvert stevne sitt eget emblem. «Tailspotting» henspeiler på de dekorative halepartiene til flyene. Enkelte avdelinger legger stor flid i å lakkere flyene, gjerne med motiver der tigere eller tigerstriper inngår. For noen år siden vant lakkerere ved Ørland hovedflystasjon en pris for den jobben de hadde gjort på et av avdelingas F-16.