Asfalt legges på Fosens grønne øy

Denne uka får hovedveien på Lauvøya fast dekke.

KLARGJORT for asfaltering. Firmaet Johs. J. Syltern AS har oppdraget. Toppdekket skal legges denne uka. 

Nyheter

Veibrukerne som er mange deltidsbeboere i fritidshus og hytter, fastboende som også teller flere store gårdsbruk, pluss transport- og tjenesteytere kan glede seg over at kommunen satser over fire millioner kroner på utbedringen.

-Grunnarbeidet er fullført. Nå legges asfalt på cirka den 3,7 kilometer  lange kommunale veien som går fra Selneskrysset og rundt Lauvøya . Arbeidet skal være ferdigstilt i løpet av denne uka, sier avdelingsingeniør Magne Silseth ved tekniske tjenester i kommunen.

Det var i fjor at kommunestyret fulgte opp komiteen og administrasjonens forslag ved å prioritere denne strekningen.

Videre på programmet for asfaltering av kommunale veier, står Seterlia boligfelt i Stoksund, strekningen Rånes Sjøgården, Rånes - Stranda, østre Rånes og cirka 700 meter av strekningen Langstrand -Selnes.  Anslått pris for hver av disse ligger mellom 650.000 - 770.000 kroner.