- Folk må bli flinkere til å ta vare på seg selv

Anne Krogstad har drevet med tradisjonell kinesisk medisin på hobbybasis i mange år, og er utdannet akupressør/stressterapeut.

Anne Krogstad mener vi må bli flinkere til å lytte til kroppens signaler i en stresset hverdag.  Foto: Privat

Nyheter

Stress har blitt en belastning i samfunnet, og diagnosen «reaksjon på vår stressbelastning» har økt dramatisk de siste årene, forteller Anne.

- Grunntanken i akupressur er at når livsenergien - qi, beveger seg harmonisk i kroppen, så holder vi oss lenger friske og har det bra. Når qi av ulike årsaker kommer i ubalanse, så har vi det dårlig - og på sikt kan man bli syk. Derfor er det så viktig med balanse. Stress over lang tid er en stor ubalanse som kan gi alvorlige følger, mener Anne.

Akupunktur uten nåler

Akupressur kan enkelt beskrives som akupunktur uten nåler, man trykker lett med en finger på de samme punktene. Akupressur og akupunktur er basert på samme filosofi; tradisjonell kinesisk medisin, forteller  Anne.

- Akupressur kan påvirke praktisk talt alle tilstander i kroppen: hodepine, svimmelhet, spenninger, skulder-/nakkebesvær, ryggplager, forstoppelse, allergier, og ikke minst stress og stressrelaterte problemer. Akupressur har også en forebyggende effekt, sier Anne.

Ulike behandlingsmetoder

Den vestlige medisinens språk og den kinesiske medisinens språk er helt ulike, og for å forstå kinesisk medisin må man tilegne seg en helt annen måte å tenke på, mener Anne.

-Men det er behov for samarbeid slik at man kan dra nytte av hverandres kunnskap, sier hun.

Kropp og sjel i fokus

Mye handler om at kroppen må være i balanse, få ro og harmoni som veier opp mot stress, krav og påkjenninger, forklarer hun.

Det finnes mye teori og forskning om stress, og hva dette gjør med oss – både med kropp, sjel og sinn. Stress over lang tid kan også medføre fysiske endringer i hjernen. Stress er i utgangspunktet en naturlig del av oss – noe vi må ha for å overleve, mens kronisk stress over tid er en stor belastning for menneskekroppen. Når stress er på vei til en kronisk tilstand, er det viktig å finne strategier for å balansere dette tilbake til «normalen». Meditasjon har blant annet vist seg å gi positive resultater både i hjernens aktivitetsnivå og på kroppens utskilling av stresshormon – kortisol.

Anne har nå startet opp i eget lokale i Statens hus i Bjugn, og håper hun kan gjøre en forskjell i hverdagen for folk som enten plages med stress og stressrelaterte plager, eller har andre problemer og utfordringer med helsen. Ønsker du å vite mer om ergoterapi eller akupressur, har Anne egen hjemmeside der det finnes informasjon.

Ergoterapapi

Anne er også utdannet ergoterapeut, og tilbyr bistand innenfor dette fagfeltet. For tiden er det fokus på stress og stressmestring, men hun forklarer at hun tar imot alle henvendelser innen ergoterapi om noen har behov for bistand.

- Man kan ikke garantere at alt fungerer for alle, men det er verdt å prøve noe nytt dersom det man har prøvd tidligere ikke fungerer. Det som betyr noe for livskvalitet og god helse - ta kontroll over eget liv og lytt til kroppen din, sier Anne.